Jdi na obsah Jdi na menu

 
S vánočními svátky se přiblížil také Nový rok a s ním i tradiční charitativní akce – Tříkrálová sbírka. Již od roku 2000 prochází tři králové ulicemi měst od domu k domu a za pomoci vedoucího skupiny zpívají koledy, rozdávají malé dárečky a oslovují tím všechny, kdo jsou ochotni naslouchat a finančně přispět na pomoc lidem, kteří si mnohdy sami pomoci nedokáží.
Výtěžky Tříkrálové sbírky využívají pobočky diecézních a oblastních organizací Charity České republiky k rozvoji svých projektů a aktivit, jejichž prostřednictvím pomáhají lidem v nouzi. Největší část prostředků získaných z Tříkrálové sbírky je použita v regionech, ve kterých je sbírka provedena. I díky tomu zapustila tišnovská Charita úspěšně své kořeny. Vedle již dříve provozované ošetřovatelské služby zprovoznila další projekty – pečovatelskou službu, nízkoprahový Klubu Čas a Poradnu Porta-odborné sociální poradenství. Možná jste se již s některou z těchto služeb či jejími pracovníky setkali. Všichni zaměstnanci jsou v rámci svých projektů připraveni poskytnout všem klientům maximální péči, podporu a pomoc. Pro více informací o OCH Tišnov navštivte webovou adresu www.tisnov.caritas.cz.
V brněnské diecézi (území Jihomoravského kraje a východní části kraje Vysočina) koledovalo během ročníku 2009 takřka 3200 skupinek koledníků (přes 9000 koledníků) a lidé jim přispěli bezmála 15 milionů Kč (v celé ČR to bylo takřka 15 000 kolednických skupin, které vykoledovaly přes 64 miliónů Kč). Do diecéze se vrací přes 12 milionů Kč na financování charitativních projektů v regionech brněnské diecéze. Zbylá část jde na humanitární pomoc do zahraničí, na podporu Charity ČR a celostátních projektů nebo se vrací organizátorům jako zákonem uznaná režie sbírky (5%).
Všichni koledníci jsou dobrovolníci, kterým neplyne žádný zisk. Může je těšit pouze Vaše podpora, úsměv a vlídné slovo.
 Proto Vás, ke kterým tři králové v době od 2. – 11.1.2010 dorazí, prosíme o vstřícnost k nim a rovněž děkujeme za Vaši podporu. Již tradičně se první sbírka uskuteční také 26.12.2009 při představení Živý betlém na nám. Palackého v Lomnici.