Jdi na obsah Jdi na menu

Založení Orla jednoty Lomnice

29. 12. 2011

Farní kronika

Citace farni kroniky vedené P. Minaříkem z roku 1912, popisující všechny spolky již v roce 1912 existující str. 3:

"Orel, tělovýchovná jednota. Spolek tento, eminentně katolický, založen proti "Sokolu", jenž zapomněl na zásady svých zakladatelů, stal se spolkem protikatolickým. Orel na Lomnici založen byl kaplanem Rudolfem Křivým. Prosívá zdárně, má dvě tělocvičné nářadí. Náčelníkem jest Antoním Winter, sedlář v Lomnici. Jest horlivým členem spolku."

Dalším pátráním, jsme zjistili, že kaplan Rudolf Křívý , zde byl kaplanem do května roku 1910, kdy odchází do Luhačovic (farní kronika kronika 1909, str 28 a 29).

V roce 1912, 28. července proběhl na Lomnici Okrskový sjezd omladiny, Orlů (farní kronika 1912, str.9).

Časopis OREL, číslo 6.-7., rok 1920

Lomnice

Co zdálo se před rokem nemožným, dnes již je hotovou věcí: Orel u nás ožil. Čtyři se sešli letos v lednu, založili Jednotu, která koupila hostinec „Panský dům;“ sídlo to Sokola, za 50 tisíc. Prošla ohněm posměchů, nadávek, zlostí a podivno – vzrůstá stále. Nadšení je v ní, jen je zapotřebí, aby s nadšením v před stále šla. Škoda, že nemá dobrodinců, kteří by pomohli v této nejhorší finanční tísni. Bývalí pracovníci zapomněli na nás.

Z těchto několika málo úryvků lze usoudit, že v letech 1920 a 1921 již existovaly naše současné jednoty Rožná, Jimramov, Nové Město na Moravě, Horní Loučky, Čebín, Lomnice a Rožná, až v prosinci roku 1921 k nim přibyla i Bystřice nad Pernštejnem. Současně patrno, že v župě, která se nejdříve jmenovala Horácká a sídlo měla v Tišnově (bylo by třeba pátrat ještě i v jiných dokladech o datu jejího založení) bylo také několik jednot, které později svoji činnost již nedokázaly obnovit. Bohužel, v ročníku z roku 1921 chybělo číslo 3. a 4. V čísle 5. se již uvádí název župa sv. Methoděje, která byla rozdělena do několika okrsků. 

Kučerová M.

Fotografie pana Josefa Brázdy

informace-o-založení.jpg

 Orel-jednataLomnice-1909.jpg