Jdi na obsah Jdi na menu

26.12.2013 Živý betlém

20. 11. 2013

 

Živý betlém

Mnozí si již jen stěží dovedou představit podvečer druhého svátku vánočního bez Živého betléma. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se lomnické náměstí na několik chvil stalo judským Betlémem. Městečkem, jehož jméno by dnes znal jen málokdo, kdyby se zde nestala jedna veliká událost, která již navždy proměnila tvář světa - narodil se zde malý Ježíšek. Přišel na svět, aby přinesl spásu každému, a to třeba i tomu nejmenšímu z nás. Proto se nenarodil v královském paláci, kde napřed mudrcové z Východu hledali nového krále Židů, ale přišel na svět v opuštěném chlévě na kraji města jako ten nejposlednější z posledních. Tento starý, a přitom stále nový příběh nám znovu po roce připomněly nejen děti z Malé schóly a Spolča, ale také pár dospělých z řad členů Orla.

Upřímné díky patří představitelům Svaté rodiny, pastýřů, andělů, těm, kteří s nimi představení obětavě nacvičovali, a spolupořadatelům Farnosti Lomnice a městysi Lomnice za organizaci a bezproblémový průběh celé akce, které přispěly k milé vánoční atmosféře, kterou si domů odnášeli všichni ti, kdo se Živého betléma zúčastnili.

Zdroj: www.farnostlomnice.cz

Foto: Jitka Zhořová