Jdi na obsah Jdi na menu

12. 6. 2018

PONDĚLÍ

Děkujeme ti, Pane, za naše děti. Odevzdáváme tábor do tvých rukou a prosíme o ochranu, pomoc a vedení Duchem svatým.

ÚTERÝ

Prosíme za přípravu tábora a za všechny události, které se stanou před táborem a které ho ovlivní. Abychom přijeli připravení a se srdcem otevřeným Bohu i bližním. Prosíme také za rodiče dětí, jejich výchovu a vztahy v našich domovech.

STŘEDA

Prosíme za vedoucí, ze jejich duchovní i osobní růst. Za moudrost a poznání při přípravě, citlivost a správný vhled v průběhu tábora a lásku Božích služebníků k dětem. Prosíme také za jednotu všech vedoucích.

ČTVRTEK

Prosíme za správné počasí, za každou událost, za každé slovo. Za kázeň a zaujetí dětí, za všechny rozhovory. Za budování opravdového přátelství a ochranu před působením ďábla.

PÁTEK

Prosíme za odstranění překážek a zdí, které nám stojí na cestě k Bohu i k sobě navzájem. Prosíme za dar pokání.

SOBOTA

Maria, děkujeme ti za každé tvé slovo, kterým se za nás přimlouváš u našeho Otce v nebesích. A  také prosíme, abys nám, i všem, se kterými se po dobu tábora setkáme, vyprošovala Boží milosti a abys nás chránila na všech cestách, kterými se vydáme.

NEDĚLE

Pane, věříme tvému slovu, že kde jsou dva nebo tři shromážděni ve tvém jménu, tam jsi ty uprostřed nich.
Děkujeme ti za tábor, který je setkáním dětí a mládeže naší farnosti.
Svěřujeme ti odhodlání vedoucích být dobrým týmem a vzorem pro děcka
a snahu, aby děti byly na táboře šťastné a cítily se dobře.
Prosíme tě, aby mezi dětmi a vedoucími vládly dobré přátelské vztahy. Dej, ať se na táboře nikdo nad nikým nevyvyšuje, ať si všichni dokážou naslouchat, vzájemně se povzbuzovat a překonávat sami sebe.
Prosíme Tě, aby prožité společenství bylo každému povzbuzením ve víře v Tebe. Amen.