Jdi na obsah Jdi na menu

Tříkrálová sbírka- Sraz koledníků 9:15 před kostelem - 7.1. 2018

Tříkrálová sbírka

V první polovině ledna vyjdou do ulic koledníci, aby lidem popřáli šťastný nový rok, poprosili o příspěvek do pokladničky a především vnesli do každého domova radostnou zvěst o narození Ježíška. Výtěžek sbírky je určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci. Výnos se dělí podle následujícího klíče - 65% projekty oblastní charity (OCH Tišnov), 15% projekty diecézní charity (DCH Brno), 10% projekty charity v zahraničí, 5% celostátní projekty charity a 5% režijní výdaje. 

 

Mše svatá s koledníky

Srdečně zveme všechny tříkrálové koledníky z naší farnosti na mši svatou  v neděli 7. ledna do farního kostela v Lomnici, při níž dostanou požehnání pro sebe a svou službu, ale také pro ty, s nimiž se během ní setkají.  Poté se přesunou na orlovnu, kde bude připraveno malé pohoštění. Provázejme koledníky svou modlitbou, aby během své služby nacházeli otevřené nejen dveře, ale především lidská srdce. Kéž jim Pán odplatí svým požehnáním volný čas, který Tříkrálové sbírce nezištně věnují, i všechno nepohodlí, které během této služby statečně snášejí, a naplní jejich srdce radostí z toho, že vykonali velké věci pro ty nejpotřebnější a tím i pro Pána samotného.